Ngôi nhà IoT

Cung cấp dịch vụ MQTT

Bảng giá dịch vụ MQTT

Gói miễn phí

0k / năm

  • Dùng chung cổng với người dùng khác.
  • Không chọn được mật khẩu MQTT (mật khẩu ngẫu nhiên).
Đăng nhập

Gói phổ thông

100k / năm

  • Dùng chung cổng với người dùng khác.
Đăng nhập