Ngôi nhà IoT

Cung cấp dịch vụ MQTT

Gói miễn phí

0k

/ năm

  • Dùng chung cổng với người dùng khác.
  • Không chọn được mật khẩu MQTT (mật khẩu ngẫu nhiên).
Gói phổ thông

100k

/ năm

  • Dùng chung cổng với người dùng khác.
Gói chuyên nghiệp (đang phát triển)

500k

/ năm

  • Cấp cổng riêng.