ARDUINO VỚI JSON V6 (PHẦN 3)

Xin chào tất cả các bạn, trong 2 phần trước thì chúng ta đã tìm hiểu về JD. Nó chỉ là nơi lưu dữ liệu. Nhưng chúng ta phải cần nhiều hơn thế nữa chứ, phải không nào. Phần này mình sẽ giới thiệu những thứ mới nữa, đó là JsonVariant (JV), JsonObject (JO) và JsonArray (JA) những cái này…

Tiếp tục đọc