Arduino nâng cao, Chưa được phân loại, IOT

ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN BẰNG GOOGLE ASSISTANT (PHẦN 3)

Chào mừng tất cả các bạn đã đến với ngoinhaiot.com, đây là phần 3, và cũng là phần cuối cùng trong bài hướng dẫn điều khiển thiết bị bằng GATV. Có một điều nho nhỏ mình làm thiếu trong phần 2. Đó là việc ra lệnh “tắt quạt”, nhưng mình cũng sẽ không hướng dẫn các bạn làm lệnh này đâu, bởi vì nó tương tự như lệnh “bật quạt” thôi nhưng giá trị gửi đến feeds dkQuat0 thay vì 1 như của lệnh “bật quạt”. Sau đây là một vài hình ảnh về 2 lệnh mình đã tạo là “bật quạt” và tắt quạt.

Hai lệnh bật quạt và tắt quạt trên IFTTT
Gửi thử 2 lệnh lên io.adafruit.com

Tiếp theo mình sẽ làm trên Arduino, những kiến thức các bạn cần phải nắm trước khi tiếp tục là:

– Cách sử dụng (đấu dây) relay để điều khiển thiết bị.

– Cách cài thêm thư viện cho Arduino.

Bây giờ các bạn cần phải cài thư viện PubSubClient của Nick O’Leary – @knolleary nha. Mục địch của thư viện này là dùng MQTT để kết nối với io.adafruit.com để nhận các giá trị của feed dkQuat trả về. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy thông tin để kết nối đến nó. Các bạn làm theo hình:

Làm theo các bước để tạo dashboard
Đặt tên cho dashboard và nhấn Create.
chọn vào my dashboard để đến phần quản lý.
Chọn cái chìa khóa màu vàng
Đây là thông tin chúng ta cần gồm Username và Active Key

Tiến hành lập trình thôi nào:

Mình sẽ không giải thích nhiều về chương trình đâu, mình chỉ nói những dòng quan trọng để các bạn có thể thay đổi các thông tin theo chính các bạn thôi nha.
Relay gắn với quạt mình cắm ở chân D7.
WiFi.begin(“HT3”, “longtranhhodau”); Đây là dòng quy định tên và mật khẩu wifi.
client.setServer(“io.adafruit.com”, 1883); Cái này các bạn để mặc định như vậy để nó kết nối tới server nhé, đừng đổi !!!
client.connect(“Ngoi Nha IoT”, “fjand5”, “d6147c94033f41cb818d9d826fc29f32”); Tham số đầu tiên các bạn đặt thế nào cũng được, 2 tham số sau là thông số trong YOUR AIO KEY mà chúng ta đã lấy ở trên.
client.subscribe(“fjand5/feeds/dkQuat”); Đây là đường dẫn để chúng ta subscribe đến feeds của chúng ta, công thức của nó là (username)/feeds/(feedname).

Đây là thành quả của chúng ta:

Hết.

Được gắn thẻ , , ,

1 bình luận trong “ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN BẰNG GOOGLE ASSISTANT (PHẦN 3)

 1. Bị lỗi này phải làm sao anh ?
  Arduino: 1.8.10 Hourly Build 2019/08/27 05:33 (Windows 10), Bo mạch:”NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200″

  c:/users/mioan/appdata/local/arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/2.5.0-3-20ed2b9/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: libraries\Antares_ESP8266_MQTT\AntaresESP8266MQTT.cpp.o:C:\Users\mioan\Documents\Arduino\libraries\Antares_ESP8266_MQTT\src/AntaresESP8266MQTT.cpp:4: multiple definition of client'; sketch\tess_gg_assitant.ino.cpp.o:C:\Users\mioan\Documents\Arduino\tess_gg_assitant/tess_gg_assitant.ino:4: first defined here

  c:/users/mioan/appdata/local/arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/2.5.0-3-20ed2b9/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: libraries\Antares_ESP8266_MQTT\AntaresESP8266MQTT.cpp.o:C:\Users\mioan\Documents\Arduino\libraries\Antares_ESP8266_MQTT\src/AntaresESP8266MQTT.cpp:3: multiple definition of espClient’; sketch\tess_gg_assitant.ino.cpp.o:C:\Users\mioan\Documents\Arduino\tess_gg_assitant/tess_gg_assitant.ino:3: first defined here

  collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

  Phát hiện nhiều thư viện cho “ESP8266WiFi.h”
  Đã sử dụng: C:\Users\mioan\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266WiFi
  Phát hiện nhiều thư viện cho “PubSubClient.h”
  Đã sử dụng: C:\Users\mioan\Documents\Arduino\libraries\Antares_ESP8266_MQTT
  exit status 1
  Lỗi biên dịch cho bo NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).

  This report would have more information with
  “Show verbose output during compilation”
  option enabled in File -> Preferences.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.