String là gì? Chi tiết các hàm trong String.

Chuỗi chỉ đơn giản là vậy thôi, nó không có nhiều chức năng (ví dụ chức năng cơ bản nhất mà nó không có là lấy độ dài chuỗi và còn nhiều chức năng khác nữa) nên người ta mới tạo ra một kiểu dữ liệu (đối tượng) mới đó là String. String chỉ có một nhược điểm duy nhất so với chuỗi là tốn nhiều tài nguyên (CPU) hơn ở hầu hết các chức năng.

Tất cả các hàm của Serial trong Arduino.

Serial.begin(): Cú pháp: Serial.begin(speed): Tham số: speed: tốc độ giao tiếp. Trả về: không. Để bắt đầu sử dụng được chức năng serial bạn cần phải khởi động nó (nếu không khởi động thì mặc định 2 chân Rx(0) và Tx(1) đảm nhận chức năng nhận tín hiệu logic).   Đây là những tốc độ được arduino hổ trợ, bạn…

Tiếp tục đọc

Serial trong arduino hoạt động như thế nào ?

Một vài khái niệm về truyền dữ liệu bằng Serial trong arduino. Serial hoạt động trên 2 chân Tx và Rx (trùng với chân 0 và chân 1) trong arduino. Chính vì thế nên ta không thể dùng 2 chân này vào mục đích khác khi đang sử dụng serial được. Dữ liệu sẽ được truyền đi từng bit một…

Tiếp tục đọc

Serial trong Arduino là gì ?

Serial trong arduino hoạt động như thế nào, cách arduino giao tiếp với máy tính và những mạch arduino khác.